Steunen

STEUN VOOR ONS PROJECT 

Begin 2020 hebben wij ons project overgedragen aan de St. Charles Lwanga kerk in
Gambia. Het jaar 2020 is een overgangsjaar. Gedurende dit overgangsjaar blijven wij, daar waar wij kunnen, ons project beperkt steunen.

UW GIFTEN KUNT U STORTEN OP REKENINGNUMMER: NL88 RABO 0140 678832
T.N.V. STICHTING FAJIKUNDA

1euro - kopie

De Stichting Fajikunda is door de Belastingdienst per 1 januari 2012 aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Voor sponsors en particulieren betekent die status dat ze giften aan de Stichting Fajikunda volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Organisaties die de ANBI-status willen, moeten per 1 januari 2014 voldoen aan een aantal regels die fatsoenlijk bestuur en beleid waarborgen. Concreet betekent dit dat o.a. het beleidsplan en jaarstukken onder een publicatie plicht vallen. Klik hier en u krijgt toegang tot het volledige overzicht van gegevens zoals deze gepubliceerd moeten worden.