Steunen

UW STEUN VOOR ONS PROJECT BLIJFT VAN HARTE WELKOM!!

Om ons werk voort te kunnen zetten en uit te breiden blijft uw steun welkom. U kunt deel nemen aan onze activiteiten of door sponsoring en/of giften.

UW GIFTEN KUNT U STORTEN OP REKENINGNUMMER: NL88 RABO 0140 678832
T.N.V. STICHTING FAJIKUNDA

1euro - kopie

De Stichting Fajikunda is door de Belastingdienst per 1 januari 2012 aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Voor sponsors en particulieren betekent die status dat ze giften aan de Stichting Fajikunda volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Organisaties die de ANBI-status willen, moeten per 1 januari 2014 voldoen aan een aantal regels die fatsoenlijk bestuur en beleid waarborgen. Concreet betekent dit dat o.a. het beleidsplan en jaarstukken onder een publicatie plicht vallen. Klik hier en u krijgt toegang tot het volledige overzicht van gegevens zoals deze gepubliceerd moeten worden.