Vastenactie

Tijdens de vele bezoeken aan het Afrikaanse land Gambia hebben wij de noden van dit arme land leren kennen.

Gambia behoort tot de groep armste landen met het laagste inkomen per hoofd van de bevolking in de wereld. Met name de leefomstandigheden van de gehandicapten zijn er schrijnend. In Afrika is men er veelal van overtuigd dat gehandicapten niets kunnen en nutteloos zijn.

Deze mensen worden weggestopt of ze worden de straat opgestuurd om te bedelen. Om de status en leefomstandigheden te verbeteren hebben wij in 2007 in samenwerking met de R.K.  kerk St.Charles  L’Wanga een werkplaats voor gehandicapten opgezet.

De werkplaats is door de Gambiaanse overheid erkend als goede doelen project.

Bij de start van het project werden er alleen kaarsen gemaakt. In de loop van de jaren zijn er werksoorten bij gekomen.

Bronnen van inkomsten zijn momenteel : de kaarsenmakerij, het naaiatelier, de winkel, een personenbus, een zeefdrukkerij en in een primair stadium een schoenmakerij.

In de schoenmakerij zijn de machines aanwezig maar de vakkennis is onvoldoende.
Door meer variatie in werksoorten en een toename van de inkomsten werd het mogelijk om het aantal medewerkers uit te breiden variërend van 18 tot 25.

Deze  groei werd mede mogelijk door deelname aan de vastenactie in 2014. De exploitatie laat nu een klein overschot  zien.

Met de vastenactie 2019 worden er stappen gemaakt die leiden naar zelfstandigheid en verdere groei.

Door de inzet van vakbekwame schoenmakers, een personenbus (die ook ingezet gaat worden voor gehandicaptenvervoer) en zonnepanelen worden  de inkomsten vergroot en kunnen er reserves gekweekt worden. Hierdoor kunnen zelfstandig  grondstoffen aangekocht  worden en machines kunnen vervangen worden na slijtage.

Tijdens de vastenactie 2019 hebben we hiervoor financiering opgesteld voor in totaal €23.000.

De inzet van zonnepanelen is belangrijk voor de bedrijfszekerheid. De elektriciteit is dermate onregelmatig dat er werkpieken en dalen ontstaan waardoor er soms ’s nachts gewerkt moet worden om de opdrachten op tijd klaar te krijgen. De zonnepanelen maken het mogelijk dat de werkplaats  opdrachten op tijd uit kan voeren waardoor zij een betrouwbare leverancier wordt. Door het in gebruik nemen van de zonnepanelen kan ook gestopt worden met het gebruik van brandhout voor de kaarsenfabricage.

Het zonnepanelenproject is niet alleen een voorbeeldproject voor het milieu maar het spaart ook nog eens  de kosten uit voor de aankoop van brandhout.